Logo Visvereniging AZHB

De Algemeene Zuidhollandse Hengelaars Bond. (AZHB)

Wie zijn wij?De AZHB is een hengelaarsvereniging met schitterend viswater in diverse Zuid-Hollandse polders. De vereniging bestaat inmiddels meer dan 100 jaar en heeft een koninklijke goedkeuring. Enkele van onze oud bestuursleden hebben daar bovenop ook nog eens een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen als dank voor hun inspanningen!

Wat is deze eigenzinnige hengelsportvereniging  eigenlijk?
Met bijna 500 leden hebben we een mooie club hengelsportliefhebbers.Het is een gestaag groeiende HSV (Hengelsportvereniging) met een historisch mooi en uitgelezen viswater dat zich kenmerkt door zeldzaam, rustig, mooi en visrijk water veelal in het bezit van particuliere eigenaren.
In hoofdzaak zijn het landeigenaren die het visrecht verhuren en toestaan dat vissers met respect voor de plaatselijke normen het land mogen betreden om de weteringen en watergangen te kunnen bevissen. Dit zijn over het algemeen mooie, heldere en ongerepte juweeltjes!
(zie hiervoor de nieuwspagina.)

Roofvis is de favoriet voor de meeste A.Z.H.B. leden, maar witvis en een felle polderkarper valt ook best te vangen!  
De A.Z.H.B. beschikt echter ook over een zeer interessante “karperput” in Zevenhuizen in Zuid-Holland. Dit water kent een gezond karperbestand en is al jaren favoriet onder een groot deel van onze leden. De toegankelijkheid is wat problematischer geworden de laatste jaren, maar goede vangsten worden nog steeds gemeld!Behalve het exclusieve polderwater is de A.Z.H.B. ook visrechthebbende van het Stroomkanaal te Gouda én de Vliet nabij Den Haag; beide zeer aantrekkelijke viswateren!Sinds jaar en dag is de A.Z.H.B. een volledig onafhankelijke HSV. Zij beheert zelfstandig haar water en geeft haar eigen vergunningen uit. Een Vispas wordt niet door ons verstrekt
( daar betaalt u ook dus niet voor). Het is wel zo dat we op beperkte schaal  viswater uitwisselen met zusterverenigingen waarvan wij weten dat zij eerbiedig en spaarzaam met visrechten omgaan.

Zeer regelmatig organiseert het bestuur workshops en kennismakingssessies in onze polders. Ook is  “onze”  Vliet dit jaar weer tal van keren  strijdtoneel voor viswedstrijden.

Kortom: Een mooie club om bij te horen!!

 

Online lid worden van de A.Z.H.B.

U kunt zich online aanmelden als lid van de A.Z.H.B. door op de volgende pagina onder de tekst Online lid worden van de A.Z.H.B. de button "online registreren" aan te klikken en het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te verzenden.

meer info


      

                                                      

Nieuws van A.Z.H.B