DRIEBRUGGEN/REEUWIJK/HEKENDORP/HAASTRECHT/OUDEWATER

DRIEBRUGGEN
De Dubbele Wiericke vanaf Hogebrug (timmerfabriek Vios Driebruggen) in noordelijke richting (naar A12) tot aan de Endelkade (Nieuwerbrug).

De Enkele Wiericke vanaf de eerste bocht in de Prinsendijk (toegang vanaf Negenviertel – Driebruggenl) in noordelijke richting (naar A12) tot aan boerderij De Kievitsheuvel (Nieuwerbrug).

Enkele Wiericke uitsluitend te bevissen aan Zuid-Westzijde.
Over een strook van 200 meter links en rechts naast de Oukoopse Molen mag niet worden gevist.

De polderwateren in de polder Lange Weide te Driebruggen (gemeente Reeuwijk) bij de volgende eigenaren-rechthebbenden:

H. den Hartogh Hoogeind 24
B.C. Hoogendijk Hoogeind 26
A.F. Anker Hoogeind 30a
H. Kasteilein Hoogeind 40
D. Trouwborst-Hoogendoorn Hoogeind 74 (parkeren bij trappenfabriek VIOS)

N.B. ‘s-Zondags is het vissen in deze polder verboden.
___________________________________________________________________________________________________________

REEUWIJK
Het polderwater in de polder Oukoop gelegen in de gemeente Reeuwijk van de volgende eigenaar-rechthebbende:

A. de Goeij (Hoeve Stein) Oukoopsedijk 20
In de aangrenzende putten en plassen, die niet tot het gehuurde behoren, mag in géén geval worden gevist.

N.B. ‘s-Zondags is het vissen in deze polder verboden.
_________________________________________________________________________________________________________________

HEKENDORP
Het polderwater in de polder Stein te Hekendorp (gemeente Reeuwijk) van de volgende eigenaar-rechthebbende:

W.J.M. de Goey Steinsedijk 51

N.B. ‘s-Zondags is het vissen in deze polder verboden.
_________________________________________________________________________________________________________________

BODEGRAVEN
Oude Rijn vanaf de Molenvliet gelegen bij Barwoutswaarder 1 te Woerden tot aan de Verloostraat te Zwammerdam.
(Machtiging GHV Groene Hart)
_________________________________________________________________________________________________________________

HAASTRECHT
Het polderwater in de polder Rozendaal en de polder Vliet en Dijkveld aan de Provincialeweg van Haastrecht naar Oudewater bij de volgende eigenaren-rechthebbenden:

W.N. Spruit Provincialeweg Oost 55
P.R. Maayen Provincialeweg Oost 61

Het water langs de Tiendweg is ook te bereiken vanaf de Hoenkoopse Rijweg. Dit i.v.m. het verbod op zondag voor sommige erven/landerijen.

De Machinevliet in de polder Rozendaal ter hoogte van perceel Provincialeweg 55
(Machtiging GHV Groene Hart)

De Schoolvliet, scheidingswater tussen bovenvermelde polders
(Machtiging GHV Groene Hart)
_________________________________________________________________________________________________________________

OUDEWATER
De polderwateren in de polder Ruige Weide van de volgende eigenaren-rechthebbenden:

De Wit & van Weerdenburg Ruige Weide 27
Maatschap A.J. van den Brink M.C. van der Meer Ruige Weide 37
V.O.F. Van Vliet Oudewater Ruige Weide 43
Melkveebedrijf G. Treur Hogebrug 25 (niet via het erf betreden)
V.O.F. Jongebreur Hogebrug 27

N.B. ‘s-Zondags is het vissen in deze polder verboden.

KRIMPENERWAARD


STOLWIJK

De Koolwijkse Vliet onder Stolwijk, lopende langs de Provincialeweg Stolwijkersluis-Stolwijk-Bergambacht, vanaf Stolwijk in zuidelijke richting tot aan de Schoonouwseweg.

De Goudse Vliet, lopende vanaf Gouda (Stolwijkersluis) ter linkerzijde van de Provinciale weg in de richting van en tot Stolwijk.

De Stolwijkse Vaart, lopende vanaf Gouda (Stolwijkersluis) ter rechterzijde van de Provincialeweg in de richting van en tot Stolwijk.
(Machtiging van GHV Groene Hart)

___________________________________________________________________________________________________________

Polderwater in de Polder Benedenkerk van de volgende eigenaren-rechthebbenden:

Kaasboerderij Schep                                       Benedenheulseweg 11
J. v.d. Heiden                                                   Benedenheulseweg 27a (niet parkeren op het erf)
Kaasboerderij Schep                                       Benedenheulseweg percelen tussen huisnummers 34 en 36
A. Bogaard                                                      Benedenheulseweg 52
C. Boogaerdt                                                   Benedenheulseweg 54a
D. v.d. Broek                                                    Benedenheulseweg 58
P. Minnoye                                                      Koolwijkseweg 29a
P.C. Verhagen                                                  Koolwijkseweg 47

N.B. Op zondag is het vissen in deze polder niet toegestaan, behoudens Koolwijkseweg 47.

Diverse landerijen van bovenstaande verhuurders geven toegang tot de Ringvaart. Raadpleeg hiervoor de viskaarten op de website.

 

___________________________________________________________________________________________________________

RINGVAART (RINGSLOOT)

De Ringvaart in de Polder Benedenkerk, gelegen tussen   de Provincialeweg Stolwijk-Bergambacht en gaande in westelijke richting tot aan de Zuidbroekse Opweg te Berkenwoude.

De gehele vaart kun je varend bevissen met een AZHB-vergunning, maar het looprecht beperkt zich tot bepaalde gedeelten:

  1. Er is geen looprecht op het land van Zuid-Hollands Landschap. Dit betreft de landerijen naast het Reevlietpad, aan de Zuid-zijde vanaf Berkenwoude tot na de ‘slingerbocht’ achter de Koolwijkseweg.
  2. Ter hoogte van het punt waar het Reevlietplad naar de Koolwijkseweg leidt, begint het looprecht van AZHB richting de Provincialeweg (landerijen van V.O.F. Verhagen-IJsselstein) over een lengte van 2,5 km.
  3. Voor het gedeelte hierna tot aan de Provincialeweg geldt hetzelfde als onder A.

Bij diverse boeren is de Ringsloot ook bevisbaar vanaf de Noord-zijde; zie daarvoor de viskaarten op de website van de boerderijen in Stolwijk.

N.B. Het bevissen van de Reevliet is niet toegestaan (viswater van GHV, Delfland en Groot Rotterdam)

KRIMPENERWAARD

BERGAMBACHT (BERKENWOUDE)

Het polderwater in de polder Zuidbroek te Berkenwoude bij de volgende eigenaar-rechthebbende:

Kaasboerderij Schep                                       Zuidbroek 153
Kaasboerderij Schep                                       Benedenberg (toegang percelen tussen huisnrs. 113 en 115)

N.B.’s-Zondags is het vissen in deze polder verboden.

________________________________________________________________________________

 

OUDERKERK A/D IJSSEL

Het polderwater in de polder De Nesse te Ouderkerk a/d IJssel bij de volgende eigenaar-rechthebbende:

Maatschap H.A. & H.B. Hoogendijk                         IJsseldijk Noord 229

De Molenvliet is uitsluitend te bevissen vanaf de westelijke zijde, vanuit het land van Maatschap Hoogendijk.

 N.B. ‘s-Zondags is het vissen in deze polder verboden.

 Het polderwater in de polder Kromme Geer en Zijde bij de volgende eigenaren-rechthebbenden:

Veehouderij Verkaik                                                      IJsseldijk 148

V.O.F. A. en M. Vonk Noordegraaf                            IJsseldijk 194

N.B. ‘s-Zondags is het vissen in deze polder verboden.

 

________________________________________________________________________________

 

GOUDERAK

Het polderwater in de polders Middelblok- en Veerstalblok en het water langs de daarin gelegen Tiendwegen van de volgende eigenaren-rechthebbenden:

Zwijnenburg Middelblok 109
van Vliet Middelblok 131
D.L. Palsgraaf                                     Middelblok 135
Hogendoorn Machinist                  Middelblok 163
G.M. Hoogendoorn                        Veerstalblok  7

N.B. Het betreden van erven en weilanden is op zondag verboden. Langs de Tiendwegen is vissen op zondag toegestaan.

 

De Beijerse Vliet, vanaf de 1e Tiendweg (zgn Korte Tiendweg, hoeve H. Kalisvaart) tot aan de Beijerse (zgn. Gouderakse) Landscheiding.