Hoe kunt u ons bereiken

Contact

Dagelijks bestuur

Voorzitter:
Aldert Zoetelief
voorzitter@azhb.nl

Secretaris:
Marcel Brandhorst
secretaris@azhb.nl

Penningmeester:
Erwin Burger
penningmeester@azhb.nl

Ereleden

P.J. Niestadt, Schiedam

J.B. den Houdijker, Zoetermeer †

Postbus

Secretaris A.Z.H.B.
Oukoopsedijk 13
2811 NE  Reeuwijk

Rekeningnummer

NL07 INGB 0000 4071 00
t.n.v. A.Z.H.B.

Betalen vanuit het buitenland:
IBAN:  NL07 INGB 0000 4071 00
BIC SWIFT:  INGBNL2A

KvK: 40407137

Adreswijzigingen, opzeggingen

Bij voorkeur via MijnAZHB
of via e-mail: secretaris@azhb.nl