Hoe kunt u ons bereiken

Contact

Dagelijks bestuur

Voorzitter:
Mr. R.M.R. Borrenbergs
06 – 5537 5414 | voorzitter-azhb@ziggo.nl

Secretaris:
A. Zoetelief
06 – 38888 000 | secretaris-azhb@ziggo.nl

Penningmeester:
E. Burger
06 – 3012 7329 | penningmeester-azhb@ziggo.nl

Ereleden

J.B. den Houdijker, Zoetermeer
P.J. Niestadt, Schiedam

Postbus

Penningmeester A.Z.H.B.
Postbusnummer 14
2910 AA Nieuwerkerk aan den IJssel

Rekeningnummer

NL07 INGB 0000 4071 00
t.n.v. Penningmeester A.Z.H.B., Rotterdam

Betalen vanuit het buitenland:
IBAN:  NL07 INGB 0000 4071 00
BIC SWIFT:  INGBNL2A

Adreswijzigingen, opzeggingen

Bij voorkeur via e-mail:
penningmeester-azhb@ziggo.nl