De Dubbele Wiericke is in november 2022 over de gehele ZW-zijde (vanaf Hogebrug t/m Driebruggen) kort gemaaid.

Spinvissers en vliegvissers kunnen nu weer op roofvis vissen.
Uiteraard kunnen ook karpervissers over de gehele lengte vissen, maar er is weinig beschutting langs de kant; misschien meer vangstkansen op diepte.

Vanaf het voorjaar zal de natuurvriendelijke oever weer snel dichtgroeien, maar tot de start van de zomer blijkt vissen hier goed mogelijk.