Hoe een melding wordt verwerkt

AZHB waardeert het wanneer je een melding indient.
Jouw melding komt binnen op het e-mailadres melding@azhb.nl en wordt anoniem gehouden. Dit betekent dat jouw persoonlijke gegevens en de gegevens van getuigen niet zonder je toestemming aan de instanties, zoals Politie, BOA, NVWA (voedsel- en warenautoriteit) en waterschap worden doorgegeven. De melding wordt doorgezet namens de AZHB!
Wel nemen we contact met je op (telefonisch of via e-mail) over de voortgang van de melding. Dit kan een bestuurslid, of een bevoegd AZHB-controleur zijn.

Hopelijk wordt er werk gemaakt van je melding door de bevoegde instantie. Het bestuur van AZHB ziet hierop toe.

Melding van misstanden in en om AZHB-viswater

De AZHB-leden zijn onze ogen en oren in en om ons viswater, dus maak s.v.p. een melding om misstanden te melden.

Er zijn tal van mogelijke misstanden, zoals:

  • illegale visserij (geen geldige AZHB-visvergunning),
  • gebruik van meer dan 2 hengels,
  • verkeerd beaasde hengels,
  • rotzooi in het water gooien en/of troep achterlaten,
  • nachtvisserij daar waar het niet is toegestaan,
  • agressief gedrag,
  • geluidsoverlast,
  • etc.

Melding van (mogelijke) stroperij  in AZHB-viswater

Met snelle en goede informatie kan een melding worden doorgezet naar een bevoegde instantie. AZHB zal de melding eerst zelf beoordelen en oppakken door middel van de inzet van een bestuurslid of een bevoegd AZHB-controleur. Waar nodig wordt je melding anoniem doorgezet naar een andere opsporingsinstantie (Politie, BOA, NVWA of waterschap).

Gegevens van uw melding

Hieronder kunt u een melding invoeren.
Nadat u het  formulier heeft ingevuld ontvangt u een e-mail van uw melding.

Melding van vissterfte in AZHB-viswater

Hengelsportverenigingen kunnen met vrijwilligers de waterbeheerder een helpende hand toereiken en zo de vissterfte tot het minimum beperken.

Zomersterfte wordt  veroorzaakt door slechte milieuomstandigheden die direct of indirect het gevolg zijn van extreem warm weer, al dan niet gevolgd door hevig onweer. De oplosbaarheid van zuurstof neemt af bij een stijgende watertemperatuur, waardoor wateren tijdens de zomer vaak minder zuurstof bevatten.Vis heeft in de zomer een
stofwisseling, waardoor een grotere zuurstofbehoefte ontstaat. Hierdoor kan in de zomermaanden een verlaging van het zuurstofgehalte snel tot problemen leiden.
De slechte milieuomstandigheden worden vaak als gevolg van de zuurstofconsumptie door bacteriën die organisch materiaal afbreken verder versterkt. Zomersterfte treedt dan ook meestal op in (vaak afgesloten) ondiepe wateren met een veen of modderbodem, waar bij de afbraak van bodemmateriaal veel zuurstof uit het water wordt verbruikt.
De meeste en meest extreme gevallen van zomersterfte treden vooral op in wateren
waarin bij veel regenval in korte tijd riooloverstort optreedt. Hierdoor kan het
zuurstofgehalte in zeer korte tijd sterk afnemen.

Calamiteitennummers waterschappen
Hoogheemraadschap van Delfland: 015 – 2608108
AZHB-viswater in Rijn-Schiekanaal (de Vliet)

Hoogheemraadschap van Rijnland: 071 – 3063535
AZHB-viswater in Reeuwijk, de Gouwe, Boskoop en het Stroomkanaal

Hoogheemraadschap van Schieland & Krimpenerwaard: 010 – 4537356
AZHB-viswater in Stolwijk, Bergambacht, Berkenwoude, Ouderkerk a/d IJssel en Gouderak

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: 030 – 6345700
AZHB-viswater in Driebruggen, Hekendorp en Haastrecht

"*" geeft vereiste velden aan

Soort melding*

DD slash MM slash JJJJ
Tijd waarop geconstateerd*
:
Max. bestandsgrootte: 128 MB.