Overzicht viswater A.Z.H.B.

De mooiste visstekken

Hieronder worden onze vele visstekken summier getoond.
Leden van A.Z.H.B. kunnen, wanneer ze zijn ingelogd, doorklikken op Meer Informatie over het viswater.

 

 

Daar vind je dan:

  • specifieke informatie over de visstek

  • een link naar Google Maps, die je naar je telefoon kunt sturen. Je rijdt er dan zó naar toe!

  • informatie over parkeerplaatsen

  • de Viskaart waarop je ziet in welk gebied je mag vissen

Berkenwoude / Bergambacht

De Ringvaart De Ringvaart in de polder Benedenkerk, gelegen tussen de Zuidbroekse Opweg te Berkenwoude en gaande in oostelijke richting tot aan de Provincialeweg Stolwijk-Bergambacht is een prachtige vaart ter lengte van ongeveer 4,5 km Het is een populair snoekwater. Looprechten over de zgn. Ree- of Slingerkade. Viswater: Prachtig gelegen, heldere poldervaart met behoorlijk diep…

Meer informatie

Bodegraven

De Oude Rijn Er mag worden gevist in het gedeelte van de Oude Rijn vanaf de overtocht te Bodegraven tot aan de Molenvliet te Woerden. (Machtiging van de `s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging). Viswater: Dit water is alom bekend als wedstrijdwater en kent een goede brasem- en voornbezetting.

Meer informatie

Driebruggen incl. Dubbele en Enkele Wiericke

De Dubbele Wiericke De Dubbele Wiericke is een prachtig verbindingswater tussen de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel. Het water kent een goede visstand. Er mag worden gevist in het gedeelte vanaf Hogebrug (ter hoogte van Trappenfabriek Vios) tot de snelweg A12. Viswater: De Dubbele Wiericke is een poldervaart, die dient om de waterstand van…

Meer informatie

Gouda | Stroomkanaal & Gouwe van Gouda tot de Oude Rijn

Het Stroomkanaal Het Stroomkanaal, gegraven in de periode dat de Julianasluis werd gebouwd (1932-1936), diende oorspronkelijk om het water dat door talrijke poldergemalen op Rijnlands boezem wordt gebracht naar het krachtige dieselmotorgemaal „Mr. Pijnacker Hordijk” te brengen; dit gemaal pompte het water in de Hollandsche IJssel. Later is het gemaal zodanig omgebouwd dat er ook…

Meer informatie

Gouderak

Polder Middelblok en polder Veerstalblok Het polderwater in de polders Middelblok en Veerstalblok te Gouderak en het water langs de daarin gelegen Tiendwegen kennen een goede ruisvoorn en snoekbezetting. Het zijn mooie veenweidepolders, waarin achter de IJsseldijk door dijkdoorbraken ook hier en daar kleine plasjes zijn ontstaan. Het merendeel van de percelen zijn in het…

Meer informatie

Haastrecht / Hekendorp

Polder Roozendaal Het polderwater in de polder Rozendaal en de Vliet- en Dijkveld Polder in de gemeente Haastrecht, gelegen aan de Provincialeweg van Haastrecht naar Oudewater is populair bij snoekvissers en ruisvoornvissers. De polder en het water langs de Tiendwegen is via enkele boerderijen, maar ook vanaf de Hoenkoopse Rijweg bereikbaar. Viswater: Brede, diepe achterwetering…

Meer informatie

Hazerswoude (gemeente Rijnwoude)

Polder Nieuw Groenendijk Polders Hazerswoude-Dorp De polderwateren in de polder “Nieuw Groenendijk” en ten dele de Bent- en Delft- of Generale polder die in de jaren 80 door ruilverkaveling zijn ontstaan, kunnen slechts gedeeltelijk worden bevist omdat veel percelen toebehoren aan Staatsbosbeheer. A.Z.H.B. beschikt echter over een aantal mooie percelen viswater van boerenbedrijven aan de…

Meer informatie

Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk

De Vliet De Vliet (ook wel het Rijn-Schiekanaal genoemd) is een populair wedstrijdwater met een goede brasem- en voornstand. Ook snoek-, baars en met name snoekbaars is goed vertegenwoordigd. Er is wel scheepvaartverkeer. De Vliet loopt vanaf de grens Den Haag-Rijswijk bij de Broeksloot tot aan de Lammebrug en vervolgens linksaf tot het eindpunt in Leiden. Viswater: omschrijving viswater Soort viswater: omschrijving soort viswater…

Meer informatie

Ouderkerk aan den IJssel

Polder De Nesse Polder De Nesse is een prachtige veenweidepolder met brede tochten en weteringen. De polder heeft een goede reputatie als ruisvoorn- en roofviswater. Viswater: omschrijving viswater Soort viswater: omschrijving soort viswater Vissoorten de vissoorten Er zijn visrechten bij de volgende eigenaren-rechthebbenden: IJsseldijk Noord 229, Ouderkerk aan den IJsselMaatschap H.A. & H.B. Hoogendijk Parkeren…

Meer informatie

Oudewater

Polder Ruige Weide Polder Ruige Weide (gemeente Oudewater) ligt zowel ten noorden (Hoge Brug) als ten zuiden (Ruige Weide) van de spoorlijn Gouda-Woerden. Viswater: Achter de boerderijen vindt u prachtig gevarieerd water. Soort viswater: Poldersloten Vissoorten De polderwateren kennen een goede snoek- en karperbezetting. Er zijn visrechten bij de volgende eigenaren-rechthebbenden: Ruige Weide 27, Oudewater(Maatschap…

Meer informatie

Reeuwijk

Polder Oukoop Polder Oukoop & Negenviertel is een mooie veenweidepolder gelegen ten westen van de Enkele Wiericke. De polder heeft een goede snoekstand en is vanuit Reeuwijk bereikbaar via de Oukoopsedijk. Vanuit Driebruggen bereik je de polder via de Negenviertel. Het viswater is gelegen ter weerszijden van de Oukoopsedijk. Op zon- & feestdagen dagen is…

Meer informatie

Spoorwater

Spoorwateren Spoorwegterreinen: Grote put te Zevenhuizen gelegen ten zuiden van de spoorlijn Den Haag-Gouda aan de Molenweg te Zevenhuizen. Het is ten strengste verboden om met auto’s, motoren, bromfietsen of welke vervoermiddelen dan ook de particuliere weg te berijden of het land, gelegen tussen de spoorbaan en de oever van de grote put te betreden (pachter:…

Meer informatie

Stolwijk

De Goudse Vliet De Goudse Vliet bevindt zich langs de secondaire weg lopende vanaf Gouda (Stolwijkersluis) ter linkerzijde van de Provinciale weg in de richting van en tot Stolwijk. Hoewel het water wat ondiep is kent het ook diepere stukken waar prima kan worden gevist. Er wordt voornamelijk snoek gevangen. Viswater: Achter de boerderij kan zowel in de Achterwetering, als…

Meer informatie

Stompwijk

De Grote Westeindse Polder De Grote Westeindse Polder is gelegen ten oosten van Rijksweg A4 in de gemeenten Zoeterwoude Dorp en Stompwijk. In het polderwater in de Grote Westeindse Polder te Stompwijk (gemeente Leidschendam-Voorburg), mag bij de volgende eigenaar-rechthebbende worden gevist: Viswater: De polder kent brede sloten die helaas erg ondiep zijn, wat het vissen…

Meer informatie