Algemeene Zuid-Hollandsche Hengelaars Bond

Over de A.Z.H.B.

De Algemeene Zuid-Hollandsche Hengelaars Bond (A.Z.H.B.), opgericht op 16 juni 1913, is een hengelsportvereniging met een groot areaal uitstekend viswater, dat is gelegen in de gehele provincie Zuid Holland. Ook aan de rand van Utrecht met Zuid-Holland beschikken we over viswater.

De A.Z.H.B. telt zo’n 600 leden. De Bond kenmerkt zich als een vereniging van individuele sportvissers die bij voorkeur op karper, ruisvoorn, zeelt, snoek, snoekbaars of baars vissen.

Het viswater bestaat voornamelijk uit hoofdwatergangen, weteringen, tochten en plassen gelegen in prachtige Zuid Hollandse veenweidepolders. De wateren kennen een goede visstand. In diverse polders van de Bond, zijn goede ruisvoornvangsten te boeken. Maar ook snoek, baars, zeelt en karper zijn goed vertegenwoordigd. De laatste soort is vooral in specifieke karperputten te vangen.