Bewaar als afbeelding

ALGEMEENE ZUID-HOLLANDSCHE HENGELAARS BOND

AZHB – VISVERGUNNING 2024
AZHB – Fishing License for 2024
AZHB – Permis de Pêche pour 2024

Sorry. Je moet ingelogd zijn om dit formulier te bekijken.

Bij controle moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. When checking your permit, you must be able to show a valid proof of identity. Lors de la vérification de votre permis, vous devez être en mesure de présenter une pièce d’identité valide.


Vergunning tonen op verzoek van AZHB-controleur of BOA. Show permit at the request of AZHB inspector or BOA. Afficher le permis à la demande de l’inspecteur AZHB ou de la BOA.

   

PARKEERKAART 2024 BOERENERF
Parking ticket 2024 Farm Yard
Ticket de parking 2024 Basse-Cour

Leg de volledig  ingevulde parkeerkaart achter de voorruit van uw auto.

Place the fully completed  ticket behind the windshield of your car.

Placez le ticket entièrement remplie derrière le pare-brise de votre voiture.

De parkeerkaart dient als kennisgeving aan eigenaren/rechthebbenden van het viswater dat het geparkeerde voertuig toebehoort aan een lid van de A.Z.H.B.

Parkeren op het erf is toegestaan indien dit is vermeld in de voorwaarden van het viswater, of met toestemming van de eigenaar/rechthebbende van het viswater.

Sorry. Je moet ingelogd zijn om dit formulier te bekijken.

Download PDF