ALGEMEENE ZUID-HOLLANDSCHE HENGELAARS BOND

VISVERGUNNING 2023

Fishing License for 2023

Permis de Pêche pour 2023

Sorry. Je moet ingelogd zijn om dit formulier te bekijken.

De visvergunning is alleen geldig met de handtekening van de houder.
The fishing license is only valid with the holder’s signature.
Le permis de pêche n’est valable qu’avec la signature du titulaire.

Handtekening / Signature :

PARKEERKAART 2023 BOERENERF
Parking ticket 2023 Farm Yard
Ticket de parking 2023 Basse-Cour

Leg de volledig  ingevulde parkeerkaart achter de voorruit van uw auto.

Place the fully completed  ticket behind the windshield of your car.

Placez le ticket entièrement remplie derrière le pare-brise de votre voiture.

De parkeerkaart dient als kennisgeving aan eigenaren/rechthebbenden van het viswater dat het geparkeerde voertuig toebehoort aan een lid van de A.Z.H.B.

Parkeren op het erf is toegestaan indien dit is vermeld in de voorwaarden van het viswater, of met toestemming van de eigenaar/rechthebbende van het viswater.

Sorry. Je moet ingelogd zijn om dit formulier te bekijken.

Download PDF