Concept-agenda Algemene Ledenvergadering 27 januari 2024
Agenda
Bestuursverslag 2023

 

Agenda en bijlagen Algemene Ledenvergadering 8 april 2023
De bijlagen worden in een nieuw tabblad geopend

  1. Agenda
  2. Notulen Ledenvergadering 2022 
  3. Notulen Ledenvergadering 2023 nog goed te keuren in de Ledenvergadering van 2024
  4. Bestuursverslag oktober 2022 t/m maart 2023
  5. Update van het Privacy Reglement
  6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement
  7. AZHB – Lijst van viswater
  8. Stand van zaken Beleidsplan 2021 t/m 2025

 

Bestuursverslag 2022
Op 22 oktober 2022 is het Bestuursverslag besproken en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
Bestuursverslag 2022


Beleidsplan 2021 – 2025

Op 9 oktober 2021 is het beleidsplan besproken en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
AZHB Beleidsplan 2021-2025


Statuten AZHB

Op 9 oktober 2021 zijn de statuten vernieuwd en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
De notaris heeft daarna op 26 november 2021 de statutenwijziging doorgevoerd.
Statutenwijziging 2021-11-26


Huishoudelijk Reglement AZHB

Op 9 oktober 2021 is het huishoudelijk reglement vernieuwd en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
Huishoudelijk Reglement AZHB