Beperkte inhoud

De Ringvaart De Ringvaart (Ringsloot) in de polder Benedenkerk, gelegen tussen de Zuidbroekse Opweg te Berkenwoude en de Provincialeweg Stolwijk-Bergambacht is een prachtige vaart met een lengte van ongeveer 4,5 km Het is een populair snoekwater. AZHB-leden kunnen de volledige lengte van de Ringsloot varend bevissen, maar het looprecht is beperkt! Viswater: Prachtig gelegen, heldere…

Meer informatie

Beperkte inhoud

De Oude Rijn Er mag worden gevist in het gedeelte van de Oude Rijn vanaf de Molenvliet gelegen bij Barwoutswaarder 1 te Woerden tot aan de Verloostraat te Zwammerdam. De lengte van dit water bedraagt maar liefst 12,5 km. Volg het Jaagpad voor een heerlijke visdag. De route gaat via Nieuwerbrug, Fort Wierickeschans en Bodegraven…

Meer informatie

Beperkte inhoud

De Dubbele Wiericke De Dubbele Wiericke is een prachtig verbindingswater tussen de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel. Het water kent een goede visstand. Er mag worden gevist in het gedeelte vanaf Hogebrug (Driebruggen), ter hoogte van Trappenfabriek Vios tot de snelweg A12. Viswater: De Dubbele Wiericke is een poldervaart, die dient om de waterstand…

Meer informatie

Beperkte inhoud

Het Stroomkanaal Het Stroomkanaal, gegraven in de periode dat de Julianasluis werd gebouwd (1932-1936), diende oorspronkelijk om het water dat door talrijke poldergemalen op Rijnlands boezem wordt gebracht naar het krachtige dieselmotorgemaal „Mr. Pijnacker Hordijk” te brengen; dit gemaal pompte het water in de Hollandsche IJssel. Later is het gemaal zodanig omgebouwd dat er ook…

Meer informatie

Beperkte inhoud

Polder Middelblok en polder Veerstalblok (niet vissen vanaf de weilanden) Het polderwater in de polders Middelblok en Veerstalblok te Gouderak en het water langs de daarin gelegen Tiendwegen kennen een goede ruisvoorn en snoekbezetting. Het zijn mooie veenweidepolders, waarin achter de IJsseldijk door dijkdoorbraken ook hier en daar kleine plasjes zijn ontstaan. Het merendeel van…

Meer informatie

Beperkte inhoud

Polder Roozendaal Het polderwater in de polder Rozendaal en de Vliet- en Dijkveld Polder in de gemeente Haastrecht, gelegen aan de Provincialeweg van Haastrecht naar Oudewater is populair bij snoekvissers en ruisvoornvissers. De polder en het water langs de Tiendwegen is via enkele boerderijen, maar ook vanaf de Hoenkoopse Rijweg bereikbaar. Viswater: Brede, diepe achterwetering…

Meer informatie

Beperkte inhoud

Polder Nieuw Groenendijk Polders Hazerswoude-Dorp De polderwateren in de polder “Nieuw Groenendijk” en ten dele de Bent- en Delft- of Generale polder die in de jaren 80 door ruilverkaveling zijn ontstaan, kunnen slechts gedeeltelijk worden bevist omdat veel percelen toebehoren aan Staatsbosbeheer. A.Z.H.B. beschikt echter over een aantal mooie percelen viswater van boerenbedrijven aan de…

Meer informatie

Beperkte inhoud

De Vliet De Vliet (ook wel het Rijn-Schiekanaal genoemd) is een populair wedstrijdwater. Er is wel scheepvaartverkeer. De Vliet loopt vanaf de grens Den Haag-Rijswijk bij de Broeksloot tot aan de Lammebrug en vervolgens linksaf tot het eindpunt in Leiden. Viswater: Waterverbinding tussen de Schie en de Oude Rijn bij Leiden viswater Soort viswater: Kanaal…

Meer informatie

Beperkte inhoud

Polder De Nesse Polder De Nesse is een prachtige veenweidepolder met brede tochten en weteringen. De polder heeft een goede reputatie als ruisvoorn- en roofviswater. Viswater: polderwater Soort viswater: – Vissoorten Snoek, baars en voorn Er zijn visrechten bij de volgende eigenaren-rechthebbenden: IJsseldijk Noord 229, Ouderkerk aan den IJsselMaatschap H.A. & H.B. Hoogendijk Parkeren -…

Meer informatie

Beperkte inhoud

Polder Ruige Weide Polder Ruige Weide (gemeente Oudewater) ligt zowel ten noorden (Hoge Brug) als ten zuiden (Ruige Weide) van de spoorlijn Gouda-Woerden. Viswater: Achter de boerderijen vindt u prachtig gevarieerd water. Soort viswater: Poldersloten Vissoorten De polderwateren kennen een goede snoek- en karperbezetting. Er zijn visrechten bij de volgende eigenaren-rechthebbenden: Ruige Weide 27, Oudewaterde…

Meer informatie